Резервирай
GDPR

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Настоящата политика за поверителност има за цел да осведоми как хотел Вемара Клуб обработва и съхранява личната информация събирана чрез уебсайта https://www.vemaraclub.bg/ , както и чрез модула за онлайн резервации. Тя не се отнася към събирането на информация от други канали. Ползвайки уебсайта и предоставяйки Вашите лични данни, Вие приемате тази политика за поверителност. В случай, че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

Дружеството ТEХНОНИК ООД, предоставящо туристически услуги в хотел ВЕМАРА КЛУБ, гр. Бяла, обработва Вашите лични данни изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Какви данни се събират

Събира се информация от Вас само когато правите запитване или резервация.

Информацията, която се изисква е минималната необходима за третиране на Вашето запитване или за изпълнение на поискана от Вас резервация – име, електронен адрес, телефонен номер. Тези данни са използвани единствено във връзка с обработката на Вашата резервация или запитване. Пълното Ви име ни е нужно, за да се уверите, че отговорът е предназначен за Вас, имейлът и телефонът – за да се свържем с Вас, ако се налага.

Използване на информацията

Информацията, която се събира от вас може да бъде използвана:

  • Да се подобри уеб сайта

  • Да се персонализира вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните ви нужди

  • Да се подобри потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка

  • Да се свържем с Вас, за да отговорим на Ваше запитване

  • Да се направи Вашата резервация

Споделяне на информация с трети страни

ТEХНОНИК ООД не продава и не трансферира Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които помагат в оперирането на уеб сайта или пък ръководят нашия бизнес, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Информация се споделя, за да се спази законодателството или с цел да защитим себе си, клиентите си, за да се отговори на съдебна заповед или в отговор на законно искане от страна на публичната власт.

Защита и запазване на информацията

Предприемат се различни защитни мерки, за да се защити вашата лична информация. Използват се различни методи, за да се защити важната потребителска информация, пренасяна онлайн от неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Информацията се запазва, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази политика на поверителност.

Право на информация

При поискване, във всеки един момент, имаме готовност да Ви информираме, разполагаме ли или не и ако да, с какви Ваши лични данни, евентуално събрани или предоставени доброволно от Вас по време на Вашите посещения на нашия интернет сайт.

Вашето Съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за използване на Вашите лични данни напълно или частично в който и да е момент с бъдещ ефект. Ще бъдат заличени ненужните лични данни за Вас в случай, че разполагаме с такива след получаване на заявлението.