Хидротерапията - един от най-древните медицински методи за лечение